All Stars Team
ValínVejmelka
All Stars Team > Tréninkové kempy > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

ALL STARS TEAM obratem reaguje na poptávku (mailovou, faxovou i telefonní) a předkládá fotbalovému klubu či jiné sportovní skupině konkrétní nabídku s balíčkem služeb a aktuální cenou. Cena vychází zejména z délky pobytu, standardu ubytování, objemu poskytovaných služeb i zvoleného ročního období, vztahuje se vždy na osobu a den. Automaticky platí, že objednané služby jsou k dispozici všem členům výpravy.

ALL STARS TEAM uzavírá s klientem nejpozději 45 dní před plánovaným začátkem tréninkového kempu „Smlouvu o spolupráci“, psanou v anglickém jazyce. V ní jsou shrnuta základní fakta i detailnější informace včetně finančních podmínek pobytu. Pravidlem je, že s podpisem smlouvy klient platí zálohu ve výši 25% celkové sumy objednaných služeb, doplatek hradí nejpozději v den zahájení tréninkového kempu. Včasná úhrada zálohové platby stejně jako doplatku je podmínkou vlastního konání tréninkového kempu. Platby jsou zpravidla účtovány v měně EURO, na základě vystavených faktur.

ALL STARS TEAM má s jednotlivými hotely a sportovními centry vyjednány speciální cenové podmínky, které pak přenáší na kluby. Což je pro všechny zúčastněné strany výhodné, neboť se mohou soustředit na činnosti, kterou jsou jim vlastní. Hotely na poskytnutí prvotřídního ubytování a stravování, All Stars Team na obvyklý zprostředkovatelský a doprovodný servis, kluby na nerušenou sportovní přípravu. Pojištění své profesní odpovědnosti za škody při výkonu činnosti zápasového agenta má All Stars Team uzavřeno u Pojišťovny Kooperativa.