All Stars Team
ValínVejmelka
All Stars Team > Marketing

Sponzorská nabídka

ALL STARS TEAM získává partnery, kteří chtějí sponzorsky či materiálně podpořit různé sportovní podniky. Ať už se jedná o akce pořádané na území České republiky či jednorázové výpravy do zahraničí. Naší snahou je, abychom potenciálním partnerům nabídli akce přitažlivé svým pojetím i sportovní hodnotou. Což splňují zejména expedice, jejichž účastníci jsou vystaveni mimořádné fyzické i psychické zátěži, navíc v extrémních klimatických podmínkách.

KAŽDÉMU PARTNEROVI, který se rozhodne spojit své jméno s vybranou sportovní akcí, zajistíme prezentaci a mediální publicitu v rozsahu daném vzájemnou dohodou a výší sponzorského vkladu, s ohledem na jeho přání a požadavky. Vždy tak vznikne konkrétní, na míru šitý balíček reklamních produktů. Tento vztah se podrobně popíše a specifikuje ve smlouvě, kterou posléze se sponzorem uzavřeme.

V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU o sponzoring můžete počítat s následujícími základními způsoby Vaší prezentace:

  • Jméno Vaší společnosti v názvu akce
  • Televizní prezentace (rozhovory ve studiu, zpravodajské vstupy, dokumenty)
  • Prezentace při tiskových konferencích
  • Prezentace v tištěných médiích
  • Prezentace v rámci sportovišť (hrací plochy, haly), kde se sportovní podnik uskuteční
  • Prezentace na oblečení (bundy, čepice, sportovní soupravy, trička apod.) a materiálním vybavení (stany, batohy, tašky apod.) jednotlivých sportovců, členů výpravy
  • Souhrnná videoprezentace (CD, DVD) k celé akci
  • Webová prezentace