All Stars Team
ValínVejmelka
All Stars Team > Klienti > Poskytované služby

Poskytované služby

ALL STARS TEAM se zaměřuje především na zastupování mladých perspektivních fotbalistů. Takových, kteří mají dobré předpoklady vyrůst v uznávané hráče. Ve svých juniorských kategoriích zpravidla patří k nejtalentovanějším, získávají první zkušenosti v profesionálních klubech.

ALL STARS TEAM sází na kvalitu, nikoli kvantitu. Díky své síti spolupracovníků hráče nejprve pečlivě vybírá, až poté s nimi vstupuje v kontakt a uzavírá „Smlouvu o zastupování“, která je posléze zaregistrována na Fotbalové asociaci České republiky (FAČR). Počet smluvních hráčů je omezený, o to intenzivnější je následná spolupráce.

ALL STARS TEAM poskytuje servis nad rámec obvyklých služeb hráčských agentů. Se všemi hráči i jejich rodinami je v pravidelném osobním kontaktu. Spolupráci s nimi chápe jako dlouhodobou činnost, založenou na vzájemné důvěře. Jako spojenectví dvou stran, pro které podání ruky není formalitou.

ALL STARS TEAM se ve své činnosti řídí základními principy, zakotvenými v předpisech FIFA pro agenty hráčů, ve směrnici FAČR pro činnost agentů hráčů fotbalu a rovněž v příslušném kodexu profesionálního chování. Pojištění své profesní odpovědnosti za škody při výkonu činnosti agenta hráčů má uzavřeno u České pojišťovny.

  • Manažerské služby

  • Osobnostní a reklamní práva

  • Sportovní pojištění

  • Zdravotní zabezpečení

  • Styk s médii, vztah k veřejnosti

  • Podpora sportovního vybavení

  • Daňové a investiční poradenství